Zicht op actieve cultuurparticipatie

11 02 2015

Een publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De uitgave biedt om de twee jaar zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. Een greep uit de bijna twintig onderwerpen die aan de orde komen. Wanneer doen mensen in hun vrije tijd iets kunstzinnigs, en waarom? Welke rol spelen ouders en vrienden daarbij? Wat betekenen ‘cultuur’ en ‘creativiteit’ voor jongeren? Hoe komt de participatiesamenleving tot uiting in gemeentelijk cultuurbeleid?

Meer informatie: www.lkca.nl

open het gehele artikel in pdf

  •  
  •