Archief voor de categorie 'Redactiewerk'.

Veranderende tijden

18 06 2013

veranderende_tijdenIn het afgelopen decennium zijn de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Dat beïnvloedt ook het gemeentelijk beleid voor cultuureducatie in het onderwijs. De publicatie ‘Veranderende tijden’ van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst presenteert een actueel onderzoek naar de stand van zaken op dit gebied.

Meer informatie: www.lkca.nl

  •  
  •